Proiecte

Uniunea Europeana | Guvernul Romaniei | Instrumente Structurale 2014 - 2020

Proiect: „VOITA – SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE VOICE TO TEXT ANALYTICS”

Contract de finantare: 450/390126/31.03.2023

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 12.636.975,75 LEI

VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI: 11.048.371,25 LEI

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE A PROIECTULUI: 8.633.266,25 LEI

COD SMIS: 156387

Obiectivul general al proiectului il reprezinta diversificarea activității BOLD TEHNOLOGIES SRL prin completarea portofoliului de produse și servicii oferit la momentul actual cu un produs inovativ nou, care nu a mai fost realizat anterior în societate, respectiv VOITA – Sistem informatic integrat de Voice to Text Analytics, produs informatic destinat organizațiilor financiar bancare și financiare nebancare din România ce dețin call-center-uri..

Proiectul este realizat în colaborare cu UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Municipiul București, Str. Splaiul Independenței nr. 313, județul București, cod poștal 060040, tel. +4021 3171001/+40213171002, e-mail: cabinet.rector@upb.ro și în colaborare cu UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ- NAPOCA, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 28, județul Cluj, cod postal 400114, tel. 0264401200/0264592055, e-mail: Vasile.Topa@et.utcluj.ro.

Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Organism Intermediar pentru Cercetare: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Crearea unei soluții la cheie de management al serviciilor de call-center din organizațiile financiar bancare și reducerea costurilor de operare a acestora;
 2. Creșterea capacității de implementare proiecte și de cercetare-dezvoltare-inovare a solicitantului și a partenerilor prin dezvoltarea unui produs informatic la cele mai înalte standarde în domeniu;
 3. Automatizarea și accelerarea acțiunilor de răspuns-prin analiza imediată a interacțiunilor și prin automatizarea proceselor, putând alerta instantaneu persoanele care trebuie să abordeze problemele legate de conformitate, procese sau satisfacția clienților;
 4. Asigurarea gestionării automatizate a circuitului informațional intern, a transferului de informații între departamentele cheie din organizațiile financiar bancare, în vederea asigurării securității datelor și asigurării unui cadru unitar de gestiune a informațiilor și rapoartelor, oferind posibilitatea stabilirii agendei comune între entități specifice.

Rezultate așteptate

Proiectul își propune realizarea unui Sistem Informatic Integrat Voice to Text Analytics în cadrul activității de dezvoltare experimentală și de integrare a livrabilelor de cercetare-dezvoltare.

Realizarea sistemului informatic integrat presupune mai multe etape:

 • Analiza cadrului teoretic și practic privind proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat de Voice to Text Analytics
 • Realizarea modelului conceptual al Sistemului Informatic Integrat de Voice to Text Analytics.
 • Specificațiile Modelului de limbă pentru Sistemul Informatic lntegrat de Voice to Text Analytics
 • Software Development - Dezvoltarea software a Modelului de limbă și soluția tehnică propusă pentru implementare
 • Integrarea Modelului de limbă în soluția de transcriere de vorbire a Sistemului Informatic lntegrat
 • Realizarea Modulului de diarizare pentru Sistemul Informatic Integrat de Voice to Text Analytics.
 • Specificațiile Modulului de diarizare pentru Sistemul Informatic lntegrat de Voice to Text Analytics
 • Software Development - Dezvoltarea software a Modulului de diarizare: la nivel de demonstrator
 • Realizarea Modulului de post-procesare a transcrierilor pentru Sistemul Informatic Integrat de Voice to Text Analytics.
 • Specificațiile Modulului de post-procesare a transcrierilor
 • Software Development - Dezvoltarea software a Modulului de post-procesare a transcrierilor: la nivel de demonstrator
 • Validarea și evaluarea operatională a produsului integrat și a funcționalităților acestuia
 • Testarea în conditii de laborator a funcționării produsului integrat și a modulelor component

Soluție sinteză de vorbire

 • Dezvoltarea soluției de sinteză de vorbire din date multimodale (voce+text). Propunerea unei strategii eficiente de fuziune a datelor.
 • Elaborarea specificațiilor și proiectarea soluției propuse de fuziune a datelor multimodale și a modelului de sinteză de vorbire.
 • Implementarea prototipului de sinteză de vorbire.
 • Validarea și evaluarea operațională a prototipului și a functionalităților acestuia
 • Testarea în condiții de laborator a funcționării prototipului și a modulelor componente

Pentru orice intrebare ne poți scrie la:

 • SC BOLD TEHNOLOGIES SRL
 • Cameliei Street, No. 11, Ploiesti, Romania
 • CUI 35072760
 • J29/1402/1.10.2015